Home

Welkom op mijn website!

Foto: Larissa Kim
Albertina Oegema
Foto: Larissa Kim

Mijn naam is Albertina Oegema en op deze website kunt u meer lezen over mijn onderzoek naar Joodse kinderen en ouderen in de laatantieke oudheid. In mijn onderzoek ben ik in het bijzonder geïnteresseerd in de wijze waarop leeftijd – in samenhang met gender, klasse, vrijgeboren/slaaf status en andere factoren – een rol speelt in machtsprocessen, bij sociale in- en uitsluiting en in het marginaliseren van mensen. Waar Joodse kinderen door de adult bias van onze bronnen slechts een marginale rol in deze bronnen spelen, worden Joodse ouderen zowel met respect bejegend als vanwege hun afnemende fysieke en mentale capaciteiten buitengesloten. Hoe komt de age bias in de verschillende levensfasen tot uitdrukking? Hoe gaan Joden om met conflicterende beelden van kindheid en ouderdom? En hoe kunnen we de stem en het handelingsvermogen van gemarginaliseerde kinderen en ouderen voor het voetlicht brengen?

Bent u benieuwd naar de resultaten? Lees dan de projectbeschrijving van mijn promotieonderzoek, mijn postdoc onderzoek en nieuws. Daarnaast vertel ik meer over mijn activiteiten op het gebied van onderwijs, organisatie en redactie. Mocht u geïnteresseerd zijn in mijn werk, neemt u dan gerust contact met mij op.