Postdoc Positie aan de Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Per 1 december 2022 ben ik benoemd als wetenschappelijk medewerker in de vakgroep Nieuwe Testament, behorend bij de leerstoel van prof.dr. Ruben Zimmermann, aan de Evangelisch-Theologische Fakultät van de Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Het gaat om een (bijna) driejarige postdoc positie in het DFG-onderzoeksproject “The Ancient Fable Tradition and Early Christian Literature,” dat geleid wordt door prof.dr. Ruben Zimmermann en dr. Justin Strong. Doel van dit project is om de antieke fabelliteratuur in gesprek te brengen met vroegchristelijke bronnen. De focus licht daarbij zowel op de antieke fabels zelf als op de Vita Aesopi, een biografie van de antieke fabelverteller Aesopus.

In mijn onderzoeksproject zal ik mij bezig houden met een minder bekende fabelverzamelaar/auteur, namelijk Babrius, mogelijk een gehelleniseerde Italiaan die in de eerste/tweede eeuw van de gangbare jaartelling in Syria leefde. Zijn fabels vertonen wat betreft taal, stijl en inhoud interessante overeenkomsten met parabels en andere metaforische teksten in vroegchristelijke en rabbijnse bronnen. Wellicht wijst dit op de semitische achtergrond van de auteur. De komende jaren zal ik deze raakvlakken verder uitdiepen. Het project sluit mooi aan op mijn promotieonderzoek naar rabbijnse parabels maar geeft mij ook de gelegenheid om de rol van leeftijd (kinderen, ouderen) in deze bronnen verder te onderzoeken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *