Opleiding

Promovenda “Vaders en zonen in vroegrabbijnse parabels” (cum laude) 
Universiteit Utrecht, okt 2014 – mrt 2021

 • Onderdeel van het door NWO gefinancierde onderzoeksproject “Parables and the Partings of the Ways,” geleid door dr. Eric Ottenheijm
 • Dissertatie: “Negotiating Paternal Authority and Filial Agency: Fathers and Sons in Early Rabbinic Parables.” PhD diss., Universiteit Utrecht, 2021.
 • Onderwijs: Jodendom: Natie, Religie, Cultuur (werkgroepen; schrijfvaardigheidsseminar); Omstreden Religieuze Teksten (werkgroepen); tutorial Bijbels Hebreeuws; Workshops BibleWorks 10
 • Organisatie & communicatie: symposium “Parables and Fables in the Graeco-Roman World” (Utrecht, 13 maart 2018) (samen met Jonathan Pater en Martijn Stoutjesdijk)
 • Redactie: bundel Parables and Fables in the Graeco-Roman World (Tübingen: Mohr Siebeck, nog te verschijnen) (samen met coredacteurs Jonathan Pater en Martijn Stoutjesdijk)
 • Vrijwilliger archeologische opgraving Horvat Kur, Israël (Kinneret Regional Project) (18 juni – 8 juli 2016)

Research Master Religion and Culture (cum laude)   
Rijksuniversiteit Groningen, sept 2010 – juli 2013

 • Specialisatie: Oude Testament & Vroeg Jodendom, met vakken op het gebied van receptiegeschiedenis, apocalyptiek, rabbinica en cognitieve linguïstiek
 • Scriptie: “Evaluating Zeba A. Crook’s Model of Conversion in Graeco-Roman Antiquity: An Analysis of the Understanding of Conversion in Philo of Alexandria’s De paenitentia and De nobilitate (Virt. 175–186 and 187–227)”

Bachelor Theologie (cum laude)    
Rijksuniversiteit Groningen, sept 2007 – aug 2010

 • Specialisatie: Bijbelwetenschap, met vakken op het gebied van receptiegeschiedenis, genderstudies en Middeleeuwse kerkarchitectuur en -iconografie
 • Scriptie: “A Traditional Way of Retelling a Story: The Reception of the Shechem Story in the Testament of Levi”
 • Prijs: GUF-100 prijs (2009), toegekend aan de beste student van iedere faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen

Gymnasium     
Lauwers College te Buitenpost, sept 2001 – aug 2007                

 • Specialisatie: Profiel Cultuur & Maatschappij, met Latijn en Grieks
 • Profielwerkstuk: “οὗτος in de Handelingen der Apostelen: Een onderzoek naar prepositief en postpositief geplaatst οὗτος in anaforische constituenten, in zowel de grondtekst als in Nederlandse vertalingen”
 • Prijzen: Abel Tasman Art Prize (2006), toegekend aan het beste kunstwerk van een jongere uit de regio Westerkwartier; Eervolle vermelding bij de Landelijke vertaalwedstrijd Latijn (2006)