Redactie

Tijdens mijn studietijd heb ik jarenlang als student-assistent van prof.dr. Jacques T.A.G.M. van Ruiten en prof.dr. Geurt Henk van Kooten redactionele werkzaamheden verricht. Deze ervaring vormt de basis voor mijn huidige redactiewerk bij het Journal for the Study of Judaism (Brill, Leiden). Door mijn nauwkeurigheid, oog voor detail, geduld en planmatige aanpak is het redactiewerk mij op het lijf geschreven. Het geeft mij bovendien veel voldoening om met mijn kwaliteiten bij te dragen aan een mooie uitgave waarin academische kennis en inzichten uiteen worden gezet en gedeeld. Hieronder kunt u de belangrijkste redactionele werkzaamheden vinden die ik heb verricht.

Coboekrecensieredacteur van Journal for the Study of Judaism

Sinds september 2019 ben ik opnieuw betrokken bij het Journal for the Study of Judaism (Brill, Leiden). Samen met dr. Lieve Teugels beheer ik de boekenrubriek. Ik ben voornamelijk verantwoordelijk voor het benaderen van recensenten, het aanvragen van recensie-exemplaren bij uitgeverijen, het versturen van reminders naar recensenten en het bijhouden van de administratie van het redactionele proces. Soms redigeer ik binnengekomen recensies. Ook heb ik een aantal maanden de artikelen die in het Journal for the Study of Judaism gepubliceerd werden op stijl geredigeerd.

Coredacteur van de bundel Parables and Fables in the Graeco-Roman World

Naar aanleiding van het symposium “Parables and Fables in the Graeco-Roman World” (13 maart 2018) hebben Martijn Stoutjesdijk, Jonathan Pater en ik een proceedings volume bij Mohr Siebeck (Tübingen) gepubliceerd. In deze bundel bespreken de sprekers van dit symposium en enkele andere auteurs het gebruik van parabels, fabels en vergelijkingen in een grote diversiteit aan Griekse, Romeinse, Joodse en christelijke bronnen. Samen met Martijn en Jonathan heb ik de auteurs geworven en onderhield ik contact met hen, gaf ik inhoudelijke feedback op de ingediende artikelen, zette ik een externe peer review procedure op en schreef ik (samen met Martijn Stoutjesdijk) de introductie op de bundel.

Assistent boekrecensieredacteur van Journal for the Study of Judaism

Van januari 2009 tot en met augustus 2012 heb ik prof.dr. Jacques T.A.G.M. Ruiten geassisteerd bij zijn werkzaamheden alsboekrecensieredacteur voor het tijdschrift Journal for the Study of Judaism (Brill, Leiden). Ik was verantwoordelijk voor het aanvragen van recensie-exemplaren bij uitgeverijen, het invoeren van de gegevens van binnengekomen recensie-exemplaren, het aanschrijven van en contact onderhouden met recensenten en het bijhouden van de administratie van het gehele proces (aanvraag t/m recensie). Zorgvuldigheid en gestructureerd werken waren hier van groot belang. Op het eind heb ik ook recensies op stijl geredigeerd.

Stijlredactie van de bundel Abraham, the Nations, and the Hagarites

Voor zowel prof.dr. Geurt Henk van Kooten als prof.dr. Jacques T.A.G.M. van Ruiten heb ik in de jaren 2009-2013 meegewerkt aan verschillende publicaties, vooral bij uitgeverij Brill in Leiden. Ik heb twee bundels en verschillende artikelen op stijl geredigeerd en voor verschillende boeken bronnenindices samengesteld. Vooral de door Martin Goodman, George H. van Kooten en Jacques T.A.G.M. van Ruiten uitgegeven bundel Abraham, the Nations, and the Hagarites: Jewish, Christian, and Islamic Perspectives on Kinship with Abraham (Themes in Biblical Narrative 13; Leiden en Boston: Brill, 2010) was een mijlpaal. Voor deze dikke bundel (577 pp.) heb ik zowel de stijlredactie verzorgd als de bronnenindex samengesteld. Als dank voor mijn werk wordt mijn “editorial assistance” op de titelpagina vermeld.